مفهوم رنگ ها در طراحی لوگو مطلب ویژه

در این مطلب به کاربرد رنگ ها در طراحی لوگو می پردازیم : هرگاه از لوگو و رنگ آن صحبت به ميان مي آيد سريعا چند رنگ جهت طراحي از طرف کارفرما به طراح ديکته مي شود و کارفرما آن را جهت فعاليت اقتصادي خود مناسب تر مي بيند و هنگامي که از آن ها سوال مي شود برچه اساسي چنین تصميمي گرفته اید پاسخ داده مي شود در سايت X خوانده ام رنگ سفيد براي کارهای غیرصنعتی مناسب است و رنگ زرد براي صنعت های گوناگون مناسب است.

اما توجه به این نکته را باید در نظر گرفت اینکه رنگ ها تنها يک معني و مفهوم نداشته و هر رنگ و طيف رنگي امکان دارد در فرم و اشکال گوناگون معاني مختلفي را داشته باشند و استفاده غيرکارشناسي و اکتفا نمودن به چند مطلب غير علمي کار بسيار اشتباهي در خصوص طراحي گرافيکي و مخصوصا لوگو به وجود می آورد. در فرهنگ ایرانی رنگ ها مفهوم ويژه خود را پيدا کرده اند در صورتي که اين رنگ ها در کشور ديگري معاني ديگري در بر خواهد داشت و طراحان بايد به اين نکات توجه کافي بنمايند.

اما نکاتي که بايد در طراحي لوگو رعايت شود:

1- در طراحي گرافيکي و مخصوصا طراحي لوگوي شرکت ها تنها از يک رنگ استفاده نمايید. اين موضوع، شما و کسب و کارتان را در يک چارچوب قرار مي دهد و به شما کمک مي کند طرح هاي خود را در يک رنگ ارائه نماييد.

2- هر رنگي را که به منظور طراحي لوگوي خود انتخاب مي نماييد در نظر داشته باشيد که لوگوي سفيد بر روي زمینه سياه و لوگوي به رنگ سياه بر روي زمينه سفيد ديده مي شود يا خير. اين امر در طراحي لوگو بسيار مهم مي باشد.

نقش رنگ ها در طراحی لوگو

حال بايد ديد نقش اشکال و نشانه ها (Signs) در طراحي لوگو در کنار رنگ به چه ميزان اهميت دارد

معمولا فرم ها و اشکال رابطه مستقيم با ذهن و ادراک انسان ها دارند و اين شکل ها در ذهن جايي پيدا مي کنند و در اثر تکرار دوباره به ياد آورده مي شوند. رمزهاي تصويري را بگشايد تا رمز هاي مبتني را مطمئنا با تصوير ارتباط بهتري برقرار مي کند کارشناسان شرکت طراحان برتر پيشنهاد مي کنند که حروف در قالب فرم ها و شکل ها ارائه شود تا بتوانيم بيشترين بهره برداري را از طراحي لوگوي تجاري خود داشته باشيم. اشکال دارای يک وزن معاني و صداي خاص هستند و اين اصوات با حروف در کنار هم دارای هارموني مناسبي را در بر خواهند داشت.

در پايان بررسي پژوهشگران نشان داده که با تغييرات سن افراد اثر پذيرش افراد در مقابل برندها کاسته شده و طراحان مي بايست سعي کنند تعادل را در طراحي هاي خود در مورد سن، بازار هدف و مخاطبين خود رعايت نمايد.

برخورداري از ترکيب مناسب در طراحي لوگو بسيار پراهميت است اما زماني همه چيز بسيار مناسب و مطلوب به نظر مي سد که نکات فوق در رنگ طراحي و روانشناسي لوگوها در نظر گرفته شود. و تنها در اين شکل مي شود يک طراحي لوگو را موفق و بي نظير دانست.

خواندن 3929 دفعه